torstai 5. elokuuta 2010

Vastaa ja vaikuta!

Oletko 10−17-vuotias nuori?

Itä-Suomen yliopisto tutkii verkkokyselyllä lasten ja nuorten kokemuksia syrjinnästä. Syrjintä on laaja ja vakava, mutta usein samalla vaikeasti tavoitettava ilmiö. Se voi koskea kaikenlaista, yhteiskunnan normeista poikkeavaa erilaisuutta - etnistä taustaa, seksuaalista suuntautumista, äidinkieltä, uskonnollista vakaamusta tai vammaisuutta.

Uhraa hetki, ja kerro kokemuksistasi. Lasten ja nuorten omat mielipiteet, näkemykset ja kokemukset ovat ensiarvoisen tärkeitä. Juuri te olette lapsuuden ja nuoruuden parhaita asiantuntijoita.

Voit osallistua kyselyyn täyttämällä sen netissä. Voit vastata kyselyyn täysin nimettömänä, ja kaikki vastaukset käsitellään luottamuksellisesti. Sinua ei siis voi tutkimuksesta tunnistaa.

Löydät kyselyn osoitteesta:
http://elomake.joensuu.fi/lomakkeet/1769/lomake.html

Kysely on osa sisäasianministeriön YES3-hanketta, jossa pyritään löytämään keinoja syrjinnän vähentämiseksi ja ehkäisemiseksi.

Kyselyyn voi vastata elokuun loppuun asti.

Lisätietoja kyselystä saa Itä-Suomen yliopiston Joensuun kampuksen yhteiskuntatieteiden laitokselta: paula.kankkunen@uef.fi

Ei kommentteja: