tiistai 21. heinäkuuta 2009

Operaatio Myrsky auttaa nuoriaNuorten asema oli esillä Porissa 44. Pori Jazz – festivaalien kanssa samaan aikaan järjestetyssä MTV3:n SuomiAreena-tapahtumassa. Laulaja Chisu eli Christel Sundberg valoi uskoa nuoriin taiteen kautta. 27-vuotias pop-tähti kertoi musiikilla olleen hänelle itselleen suuri merkitys elämän vaikeina aikoina. Hänen mielestään musiikki on erin-omainen väline kielteisten tunteiden kanavoimiseen.
– Ei pidä tavoitella julkisuutta tai tähteyttä, vaan olla ahkera ja uskoa itseensä, Chisu painotti.
Chisu on mukana operaatio Myrskyssä. Se on Suomen Kulttuurirahaston valtakunnallinen suurhanke 2008–2011. Siihen voivat osallistua 13–17-vuotiaat nuoret, erityistä huomiota kiinnitetään niin sanottuihin katvenuoriin. Myrskyn avulla tarjotaan nuorille mielekästä toimintaa ja uutta sisältöä elämään kulttuurin ja taiteen avulla.
Ensimmäisen vuoden aikana Myrsky-hanke on tavoittanut lähes 10 000 nuorta ja tuonut heidät mukaan yhteisölliseen toimintaan taiteen avulla. Turussa toimii Looppi-niminen pitkäkestoinen työpaja-muotoinen taidehanke, joka on tarkoitettu kuudesluokkalaisille tukea tarvitseville nuorille. Nuorten kasvuprosessia tukevan hankkeen ta-voitteena on saada nuorten ääni kuuluviin turvallisesti taiteen, muun muassa video- ja valokuvauksen, keinoin.
Looppi on saanut tukea Suomen Kulttuurirahastolta 40 000 euroa.
Opetusministeriön lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin politiik-kaohjelman ohjelmajohtaja Georg Henrik Wreden mukaan taidekasvatuk-sella ja virikkeellisellä kulttuuriympäristöllä luodaan perusvalmiu-det luovuuteen. Hän muistutti, että Suomen kilpailukyky kumpuaa luo-vuudesta ja innovatiivisuudesta.
Lisätietoa http://www.myrsky.info/.

Ei kommentteja: